Filtrační kroužky

Filtrační kroužky

INNOVATION: D3SM

D3SM-filtry představují aktuální filtrační technologii pro generátory horkých plynů. D3SM (depth-defined slit metal; resp. Hloubkově definovaný štěrbinový plech) je plech s otvory, které jdou i do hloubky materiálu a tím jsou definovány všechny tři dimenze. Našimi filtračními kroužky z D3SM je filtrace horkých plynů nově definována a vylepšena, variabilní funkce ve výrobním procesu jsou kontrolovány a výkonná hmotnost je redukována. D3SM-filtrační kroužky jsou výkonnou alternativou ke konzervativním materiálům z drátěnky, kovové tkaniny nebo tahokovu, které nejsou definovány do hloubky struktury materiálu, a proto vyžadují pro všechny parametry výkonu větší toleranční rozpětí.

D3SM
control all variables

D3SM
avoid pin holes

D3SM
reduce performance-weight

Využíváme materiálu a nastavitelných struktur kovové tkaniny pro použití jako porézního absorberu horkých plynů. Kombinace otevřené struktury tkaniny a tepelné vodivosti a kapacity pohlcování tepla kovu jsou účinným řešením pro výrobní procesy s vysokými teplotami a plynnými médii. Pro specifická řešení požadavků využíváme dostupných tkanin a ty můžeme dále utěsňovat, abychom optimalizovali strukturu a rozměr pro konkrétní případ použití. Naše absorbery horkých plynů jsou používány např. v plynových generátorech bezpečnostních systémů v oblasti Automotive. Charakteristické vlastnosti, zvláště pak srovnatelná vysoká těsnost, vyžaduje výrobně specifické technické nástroje. Oslovte nás se svým projektem.

Detaily

Rozměry: dle specifikace zákazníka

Výrobní technologie: dle specifikace zákazníka a výrobku

Materiál: železo, 1.4301, 1.4401, 1.4404 jakož i speciální materiály

Propustnost: 1µm – 500µm u kovové tkaniny nebo vilesu; modifikace možné díky lisování

Dostupné jako

Sériové produkty

Engineered prvky

© fteu® 2021 content & images

© fteu® 2021 content & images