Funkce propustných kovů

Vyvíjíme a vyrábíme pro naše zákazníky funkční řešení z  propustných kovových 3D struktur (např. drátěná tkanina): řešení pro  výrobní linky a výrobní procesy těchto pěti funkcí  Fluid FlowFluid FiltrationHeat AbsorptionSound AbsorptionEngineered Precision.

Fluid Flow

Optimalní proudění dle vašich potřeb

ikona - voda

Díky definované orientaci médií – vzduch, plyny, tekutiny nebo taveniny – mohou být průmyslové procesy optimalizovány a urychleny. Tato funkce může být využita jak k zabránění vibrací jakož i k stupňování rychlosti nebo řízenému vytváření vibrací. Cílené použití orientovaných médií umožňuje zlepšení rychlosti a spolehlivosti vašich výrobních procesů. Lepší orientace pro vás dosáhneme tím, že tři centrální funkční velikost orientovaných médií navrhneme podle vašeho účelu použití:

Směr proudění – jaký směr proudění má probíhat přes objem výrobního prostoru?

Distribuce plynu/vzduchu – jakého má být dosaženo mísení v různých částech výrobního prostoru?

Časová efektivnost – jaká propustnost má být při maximální vytíženosti výrobní linky dosažena?

Směr proudění jakož i jeho rozdělení jsou optimalizovány díky různým druhům tkaniny nebo kombinací různých materiálů. Tím vznikají v celém výrobním prostoru jednotné podmínky nebo v definovaných místech vytvořeny cílené vibrace. Naše kovové tkaniny mají dlouhou životnost a jsou precizně spojovány s ostatními materiály např. voštinovými plástvemi tak, aby bylo dosaženo maximální časové efektivnosti našich výrobků jakož i vašich výrobních procesů.  Promluvme si o vašich požadavcích!

Fluid Filtration

Vaše filtry dle vašich požadavků

Filtrace je prováděna přes filtrační prvky, které zadržují nežádoucí částice a oddělí je od vašeho požadovaného média. Filtrace tekutých a plynných médií umožňuje efektivní výrobní proces. Vaše největší cíle efektivnost procesu, stabilita procesu a vaše kvalita výroby jsou závislé na vaší filtraci. Zvyšujeme výkon díky optimalizaci tří funkčních velikostí filtrace dle vašich potřeb:

Filtrační propustnost – Jak velké částice mají být pro dosažení optimální výrobní kvality odděleny?

Průtok médií – Jaký proud, mísení a jaký tlak má být filtrací dosažen?

Časová efektivnost – jaká propustnost má být při maximální vytíženosti výrobní linky dosažena?

Hodnoty velikostí funkcí stimulujeme na základě vašich požadavků, aby díky filtraci byl dosažen efektivní a stabilní chod vašich výrobních procesů. Naše filtrační prvky z kovových tkanin jsou zvláště použitelné při vysokých nárocích na teplotní a tlakovou stálost. Můžeme pro váš případ vyrobit filtraci s propustností od  1µm s různou filtrační geometrií. Skladba filtru bude navržena dle vámi požadovaného toku média. Maximální časové efektivnosti dosáhneme díky třídimenziální filtrační ploše také v malých prostorách díky našim MicroPleats. Nechte nás vylepšit Vaši filtraci!

Dozvědět se více o fteu® MicroPleats.

Heat Absorption

Porézní absorbery teploty pro integrované pohlcování tepla

ikona - oheň

Díky použití porézních absorberů tepla může být teplo definovatelně pohlcováno a odváděno dál, přičemž může zároveň probíhat tok média.  Tím může, obzvláště u plynných médií, probíhat absorpce tepla při probíhajícím výrobním procesu. Pro definované využití absorbce tepla jsou relevantní tři funkční velikosti:

Rozvod tepla – Jaké snížení teploty má být dosaženo?

Otevřenost – Jaký objem proudění má být zpracován?

Časová efektivnost – Jaké teplotní absorpce může být dlouhodobě dosaženo?

Pro absorpci tepla používáme tkaniny z různých materiálů a různé hustoty, abychom dosáhli optimální absorpce pro definovanou teplotní kapacitu a pro rozměr prostoru dle individuálních požadavků. Zároveň může být díky výběru tkaniny a jejímu zpracování, např. utěsněním, optimalizovaná otevřenost. Schopnost rozvodu tepla je často používána ve spojení s jinými funkcemi, jakými jsou filtrace a absorpce hluku. Jaké jsou vaše požadavky?

Dozvědět se více o MASH®.

Sound Absorption

Bezvláknité zvukové tlumiče pro vaše zařízení

Díky absorpci zvukových vln dochází ke snížení hluku a tím dojde ke zlepšení okolního prostředí ve vašem výrobním procesu. Hlukové podmínky ve vašem výrobním procesu mohou být díky zvukové izolaci optimalizovány. Lepší zvuková izolace znamená nižší hladinu hluku. Lepší zvukové izolace pro vás dosáhneme tím, že optimalizujeme funkční velikost absorpce zvuku.

Zvuková izolace – Jaký stupeň absorpce má být pro vaše frekvence dosažen?

Časová efektivnost – Jaký stupeň absorpce může být dlouhodobě dosažen?

Díky našemu MASH® (Material Absorbing Sound and Heat) dosahujeme nejvyšších absorpčních stupňů i při nízkých průmyslových frekvencí. Zároveň z MASH® vyrábíme bezvláknité zvukové tlumiče, čímž se minimalizuje údržba a zabrání znečistění vlákny, které jsou narušovány hlukem. MASH® je výsledkem našeho vývoje výroby a je námi vyráběn na bázi tkaniny a díky tomu je formovatelný a použitelný pro různé druhy použití. Mluvme o vašich akustických projektech!

Engineered Precision

Precizní stavební moduly z kovu Mesh

Vyrábíme precizní stavební moduly, které splňují nejvyšší požadavky zpracováníhmat a optiku. Kovová tkanina vykazuje materiálem a strukturou vynikající vlastnosti napři pro nosníky nebo designové prvky. Z přesných stavebních modulů vyrábíme z různé kovové výrobky, které optimalizují velikost tří funkcí:

Preciznost – Jaké rozměrové přesnosti a kvalitě zpracování může být dosaženo?

Ergonomie – Jak konstruovat precizní modulový prvek pro efektivní využití naším zákazníkem?

Časová efektivnost – Jaké spolehlivé životnosti mohou dosáhnout naše výrobky ve výrobním provozu?

Díky naší technologii svařování, našim výrobním poznatkům při zpracování tkanin jakož i vlastním přípravkům činí naši výrobu způsobilou k výrobě precizních modulů. Vyrábí s ohledem na nejvyšší nároky na konstrukci, zpracování, sestavování, tvorbu spojů jakož i opracování povrchů. Díky materiálu a zpracování mohou být naše precizní moduly dlouhodobě spolehlivě a bezúdržbově používány

© fteu® 2021 content & images

© fteu® 2021 content & images