Maxipass – wspierające sieci

Maxipass – wspierające sieci

Maxipass – sita wspierające pozwalają na szybką poprawę filtracji stopu. Umieszczony między okrągłym sitem a łamaczem, poprawia filtrację i dyspersję w produkcji tworzyw sztucznych. Oferujemy sita wspierające Masipass do standardowych sit wymiennych, np. firmy Nordson Kreyenborg. Oprócz sit wspierających Maxipass istnieją inne opcje optymalizacji filtracji i dyspersji przy projektowaniu sit okrągłych – Skontaktuj się z nami.

Dostępne jako

Podstawowe produkty

© fteu® 2022 treść i obrazy

© fteu® 2022 treść i obrazy